Januari 2013 - Aktiviti 18

  • MESYUARAT SURUHANJAYA BIL. 4 BAGI TAHUN 2013

    Mesyuarat Suruhanjaya Bil. 4/2013 telah membincangkan dan mempertimbangkan dua (2) Kertas Tindakan Tatatertib dan 16 Kertas Rayuan Tatatertib. Selain itu, Suruhanjaya turut meluluskan pelantikan seramai 3,621 orang dan seramai 895 orang pegawai telah diberi pengesahan dalam perkhidmatan dan pemberian taraf berpencen. Manakala, 30 orang pegawai telah diberi pelanjutan tempoh percubaan dan seramai empat (4) orang pegawai telah ditamatkan perkhidmatan

Aktiviti18

Aktiviti18

Aktiviti18

Aktiviti18

Aktiviti18