Januari 2015 - Aktiviti 3

  • Mesyuarat Suruhanjaya Bil. 1 Bagi Tahun 2015

    Mesyuarat Suruhanjaya Bil. 1/2015 telah membincangkan dan meluluskan pelantikan seramai 2,640 orang dan seramai 1,230 orang pegawai telah diberi pengesahan dalam perkhidmatan dan pemberian taraf berpencen. Manakala, sepuluh (10) orang pegawai telah diberi pelanjutan tempoh percubaan dan dua (2) orang telah ditamatkan perkhidmatan. Selain itu suruhanjaya juga telah membincangkan dan mempertimbangkan dua (2) kertas Lembaga Rayuan Kenaikan Pangkat dan tiga belas (13) kertas Lembaga Rayuan Tatatertib

Aktiviti1

 

Aktiviti1