November 2014 - Aktiviti 4

  • Mesyuarat Suruhanjaya bil. 38 bagi Tahun 2014

    Mesyuarat Suruhanjaya Bil. 38/2014 telah membincangkan dan meluluskan pelantikan seramai 531 orang dan seramai 877 orang pegawai telah diberi pengesahan dalam perkhidmatan dan pemberian taraf berpencen. Manakala, enam (6) orang pegawai telah diberi pelanjutan tempoh percubaan dan seorang (1) telah ditamatkan perkhidmatan.Selain itu suruhanjaya juga telah membincangkan dan mempertimbangkan satu (1) kertas tindakan tatatertib dan sepuluh (10) kertas Lembaga RayuanTatatertib

Aktiviti4

Aktiviti4

Aktiviti4