Mei 2013 - Aktiviti 12

  • MESYUARAT SURUHANJAYA BIL. 19 BAGI TAHUN 2013

    Mesyuarat Suruhanjaya Bil. 19/2013 telah membincangkan dan mempertimbangkan tiga (3) kertas tindakan tatatertib, 15 Kertas Lembaga Rayuan Tatatertib dan dua (2) kertas Lembaga Rayuan Kenaikan Pangkat. Selain itu, Suruhanjaya turut meluluskan pelantikan seramai 201 orang dan seramai 960 orang pegawai telah diberi pengesahan dalam perkhidmatan dan pemberian taraf berpencen. Manakala, 66 orang pegawai telah diberi pelanjutan tempoh percubaan dan seramai empat (4) orang pegawai telah ditamatkan perkhidmatan

Aktiviti6

 

Aktiviti6

 

Aktiviti6