Februari 2017 - Aktiviti 2

  • Mesyuarat Suruhanjaya Bil. 4 Tahun 2017

    Mesyuarat Suruhanjaya Bil. 4/2017 telah membincangkan dan meluluskan pelantikan seramai 356 orang. Manakala, 22 orang pegawai telah diberi pelanjutan tempoh percubaan dan lima (5) orang pegawai telah ditamatkan perkhidmatan. Selain itu Suruhanjaya juga telah membincangkan dan mempertimbangkan 13 kertas Lembaga Rayuan Tatatertib.

Aktiviti2_1

 

Aktiviti2_2

 

Aktiviti2_3