November 2018 - Aktiviti 6

  • Mesyuarat Suruhanjaya Bil. 35 Tahun 2018

    Tan Sri Zainal Rahim Seman mempengerusikan Mesyuarat Suruhanjaya Bilangan 35/2018 pada 19 November 2018. Mesyuarat telah diadakan di Bilik Mesyuarat, Pejabat Tanah dan Daerah Timur Laut, Tingkat 51, KOMTAR, Pulau Pinang.

     

Aktiviti4_1

 

Aktiviti4_2

 

Aktiviti4_3