Mac 2014 - Aktiviti 3

  • Mesyuarat Suruhanjaya Bil. 8 bagi Tahun 2014

    Mesyuarat Suruhanjaya Bil. 8/2014 telah membincangkan dan meluluskan pelantikan seramai 626 orang dan seramai 815 orang pegawai telah diberi pengesahan dalam perkhidmatan dan pemberian taraf berpencen. Manakala, 20 orang pegawai telah diberi pelanjutan tempoh percubaan.Selain itu suruhanjaya juga telah membincangkan dan mempertimbangkan satu (1) kertas tindakan tatatertib, empat (4) kertas Lembaga Rayuan Kenaikan Pangkat dan sebelas (11) kertas Lembaga Rayuan Tatatertib

Aktiviti3

 

Aktiviti3

 

Aktiviti3