November 2016 - Aktiviti 7

 • Mesyuarat Suruhanjaya Bil. 38 Tahun 2016

  Mesyuarat Suruhanjaya Bil. 38/2016 telah membincangkan dan meluluskan pelantikan seramai 2,707 orang dan seramai 2,202 orang pegawai telah diberi pengesahan dalam perkhidmatan dan pemberian taraf berpencen. Manakala, 13 orang pegawai telah diberi pelanjutan tempoh percubaan dan dua (2) orang pegawai telah ditamatkan perkhidmatan. Selain itu suruhanjaya juga telah membincangkan dan mempertimbangkan dua(2) kertas Lembaga Rayuan Kenaikan Pangkat dan 13 kertas Lembaga Rayuan Tatatertib.

  Catatan :
  Pecahan pelantikan adalah seperti berikut:

  Jenis Lantikan/ Bahagian Pelantikan Tetap Pelantikan Secara Kontrak Pelantikan Semula Secara Kontrak Pelantikan Secara Kontrak Selepas Bersara Pelantikan Semula Secara Kontrak Selepas Bersara Jumlah Keseluruhan
  PG 70 4 2,381 1 0 2,456
  PK 198 0 53 0 0 251
  Jumlah 268 4 2,434 1 0 2,707
Aktiviti7_1

 

Aktiviti7_2

 

Aktiviti7_3