November 2013 - Aktiviti 13

  • Mesyuarat Suruhanjaya Bil 39/2013


    Mesyuarat Suruhanjaya Bil. 39/2013 telah membincangkan dan mempertimbangkan sepuluh(10) kertas Lembaga Rayuan Tatatertib.Selain itu, Suruhanjaya turut meluluskan pelantikanseramai 793 orang dan seramai 932 orang pegawaitelah diberi pengesahan dalam perkhidmatan dan pemberian taraf berpencen. Manakala, 16 orang pegawai telah diberi pelanjutan tempoh percubaan dan lima (5) pegawai telah ditamatkan perkhidmatan.

Aktiviti13

Aktiviti13