November 2014 - Aktiviti 26

  • Mesyuarat Suruhanjaya Bil. 40 Bagi Tahun 2014

    Mesyuarat Suruhanjaya Bil. 40/2014 telah membincangkan dan meluluskan pelantikan seramai 544 orang dan seramai 835 orang pegawai telah diberi pengesahan dalam perkhidmatan dan pemberian taraf berpencen. Manakala, lima belas (15) orang pegawai telah diberi pelanjutan tempoh percubaan dan tiga (3) orang telah ditamatkan perkhidmatan.Selain itu suruhanjaya juga telah membincangkan dan mempertimbangkan satu (1) kertas tindakan tatatertib dan tiga belas (13) kertas Lembaga Rayuan Tatatertib

Aktiviti26

Aktiviti26

Aktiviti26