Januari 2019 - Aktiviti 6

  • Mesyuarat Suruhanjaya Bil. 2 Tahun 2019

    Tan Sri Zainal Rahim Seman mempengerusikan Mesyuarat Suruhanjaya Bil: 2/2019 pada 14 Januari 2019 di Putrajaya.

Aktiviti6_1

 

Aktiviti6_2

 

Aktiviti6_3