November 2015 - Aktiviti 4

  • Mesyuarat Suruhanjaya Bil. 38 Tahun 2015

    Mesyuarat Suruhanjaya Bil. 38/2015 telah membincangkan dan meluluskan pelantikan seramai 74 orang dan seramai 1,176 orang pegawai telah diberi pengesahan dalam perkhidmatan dan pemberian taraf berpencen. Manakala, lapan (8) orang pegawai telah diberi pelanjutan tempoh percubaan. Selain itu Suruhanjaya juga telah membincangkan dan mempertimbangkan sembilan (9) kertas Tatatertib, lima (5) kertas Lembaga Rayuan Kenaikan Pangkat dan sepuluh (10) kertas Lembaga Rayuan Tatatertib .

Aktiviti4_1

 

Aktiviti4_2

 

Aktiviti4_3