Julai 2014 - Aktiviti 9

  • Mesyuarat Suruhanjaya Bil. 24 Bagi Tahun 2014

    Mesyuarat Suruhanjaya Bil. 24/2014 telah membincangkan dan meluluskan pelantikan seramai 868 orang dan seramai 927 orang pegawai telah diberi pengesahan dalam perkhidmatan dan pemberian taraf berpencen. Manakala, sepuluh (10) orang pegawai telah diberi pelanjutan tempoh percubaan dan empat (4) telah ditamatkan perkhidmatan.Selain itu suruhanjaya juga telah membincangkan dan mempertimbangkan tiga (3) kertas tindakan tatatertib, satu (1) kertas Lembaga Rayuan Kenaikan Pangkat dan sepuluh (10) kertas Lembaga Rayuan Tatatertib

Aktiviti9

 

Aktiviti9

 

Aktiviti9