Jun 2017 - Aktiviti 1

  • Mesyuarat Suruhanjaya Bil. 16 Tahun 2017

    Mesyuarat Suruhanjaya Bil. 16/2017 telah membincangkan dan meluluskan pelantikan seramai 515 orang. Manakala, 14 orang pegawai telah diberi pelanjutan tempoh percubaan. Selain itu Suruhanjaya juga telah membincangkan dan mempertimbangkan dua (2) kertas Lembaga Rayuan Kenaikan Pangkat dan 9 kertas Lembaga Rayuan Tatatertib.

Aktiviti1_1

 

Aktiviti1_2

 

Aktiviti1_3