Oktober 2013 - Aktiviti 9

  • Mesyuarat Suruhanjaya Bil. 36 Bagi Tahun 2013


    Mesyuarat Suruhanjaya Bil. 36/2013 telah membincangkan dan mempertimbangkan empat (4) kertas tindakan tatatertib, sepuluh (10) kertas Lembaga Rayuan Tatatertib dan tiga (3) kertas Lembaga Rayuan Kenaikan Pangkat. Selain itu, Suruhanjaya turut meluluskan pelantikan seramai 2,636 orang dan seramai 2,082 orang pegawai telah diberi pengesahan dalam perkhidmatan dan pemberian taraf berpencen. Manakala, 37 orang pegawai telah diberi pelanjutan tempoh percubaan dan empat (4) pegawai telah ditamatkan perkhidmatan

Aktiviti9

Aktiviti9

Aktiviti9