November 2016 - Aktiviti 1

 • Mesyuarat Suruhanjaya Bil. 36 Tahun 2016

  Mesyuarat Suruhanjaya Bil. 36/2016 telah membincangkan dan meluluskan pelantikan seramai 410 orang. Manakala, 12 orang pegawai telah diberi pelanjutan tempoh percubaan dan dua (2) orang pegawai telah ditamatkan perkhidmatan. Selain itu suruhanjaya juga telah membincangkan dan mempertimbangkan dua (2) kertas Lembaga Rayuan Kenaikan Pangkat dan 10 kertas Lembaga Rayuan Tatatertib.

  Catatan :
  Pecahan pelantikan adalah seperti berikut:

  Jenis Lantikan/ Bahagian Pelantikan Tetap Pelantikan Secara Kontrak Pelantikan Semula Secara Kontrak Pelantikan Secara Kontrak Selepas Bersara Pelantikan Semula Secara Kontrak Selepas Bersara Jumlah Keseluruhan
  PG 18 2 2 7 0 29
  PK 54 5 321 1 0 381
  Jumlah 72 7 323 8 0 410
Aktiviti1_1

 

Aktiviti1_2