April 2017 - Aktiviti 2

  • Mesyuarat Suruhanjaya Bil. 13 Tahun 2017

    Mesyuarat Suruhanjaya Bil. 13/2017 telah membincangkan dan meluluskan pelantikan seramai 675 orang dan seramai 1,287 orang pegawai telah diberi pengesahan dalam perkhidmatan dan pemberian taraf berpencen. Manakala, 14 orang pegawai telah diberi pelanjutan tempoh percubaan. Selain itu Suruhanjaya juga telah membincangkan dan mempertimbangkan empat (4) kertas Lembaga Rayuan Kenaikan Pangkat dan 19 kertas Lembaga Rayuan Tatatertib.

Aktiviti2_1

 

Aktiviti2_2

 

Aktiviti2_3