November 2013 - Aktiviti 16

  • Mesyuarat Suruhanjaya Bil 40/2013


    Mesyuarat Suruhanjaya Bil. 40/2013 telah membincangkan dan mempertimbangkan empat (4) kertas tindakan tatatertib, tujuh (7) kertas Lembaga Rayuan Tatatertib dan tiga (3) kertas Lembaga Rayuan Kenaikan Pangkat.Selain itu, Suruhanjaya turut meluluskan pelantikan seramai 752 orang dan seramai 970 orang pegawai telah diberi pengesahan dalam perkhidmatan dan pemberian taraf berpencen. Manakala, 24 orang pegawai telah diberi pelanjutan tempoh percubaan dan seorang (1) pegawai telah ditamatkan perkhidmatan

Aktiviti16

Aktiviti16

Aktiviti16