Disember 2013 - Aktiviti 6

  • Mesyuarat Suruhanjaya Bil 42/2013  
       
    Mesyuarat Suruhanjaya Bil. 42/2013 telah membincangkan dan mempertimbangkan enam (6) kertas tindakan tatatertib, sebelas (11) kertas Lembaga Rayuan Tatatertib. Selain itu, Suruhanjaya turut meluluskan pelantikan seramai 830 orang dan seramai 559 orang pegawai telah diberi pengesahan dalam perkhidmatan dan pemberian taraf berpencen. Manakala, 6 orang pegawai telah diberi pelanjutan tempoh percubaan dan seorang (1) pegawai telah ditamatkan perkhidmatan.
Aktiviti 6

Aktiviti 6

Aktiviti 6