Mac 2017 - Aktiviti 12

  • Mesyuarat Suruhanjaya Bil. 9 Tahun 2017

    Mesyuarat Suruhanjaya Bil. 9/2017 telah membincangkan dan meluluskan pelantikan seramai 1,074 orang dan seramai 1,712 orang pegawai telah diberi pengesahan dalam perkhidmatan dan pemberian taraf berpencen. Manakala, 10 orang pegawai telah diberi pelanjutan tempoh percubaan dan tiga (3) orang pegawai telah ditamatkan perkhidmatan. Selain itu Suruhanjaya juga telah membincangkan dan mempertimbangkan satu (1) kertas Lembaga Rayuan Kenaikan Pangkat dan 17 kertas Lembaga Rayuan Tatatertib.

Aktiviti12_1

 

Aktiviti12_2

 

Aktiviti12_3