Mac 2017 - Aktiviti 4

  • Mesyuarat Suruhanjaya Bil. 7 Bagi Tahun 2017

    Mesyuarat Suruhanjaya Bil. 7/2017 telah membincangkan dan meluluskan pelantikan seramai 555 orang dan seramai 1,208 orang pegawai telah diberi pengesahan dalam perkhidmatan dan pemberian taraf berpencen. Manakala, 11 orang pegawai telah diberi pelanjutan tempoh percubaan dan lima (5) orang pegawai telah ditamatkan perkhidmatan. Selain itu Suruhanjaya juga telah membincangkan dan mempertimbangkan empat (4) kertas Lembaga Rayuan Kenaikan Pangkat dan lapan (8) kertas Lembaga Rayuan Tatatertib.

Aktiviti4_1

 

Aktiviti4_2

 

Aktiviti4_3