Ogos 2013 - Aktiviti 10

  • Mesyuarat Suruhanjaya Bil 31/2013

    Mesyuarat Suruhanjaya Bil. 31/2013 telah membincangkan dan mempertimbangkan dua (2) kertas tindakan tatatertib dan sebelas (11) Kertas Lembaga Rayuan Tatatertib dan satu (1) Kertas Lembaga Rayuan Kenaikan Pangkat. Selain itu, Suruhanjaya turut meluluskan pelantikan seramai 252 orang dan seramai 980 orang pegawai telah diberi pengesahan dalam perkhidmatan dan pemberian taraf berpencen. Manakala, 10 orang pegawai telah diberi pelanjutan tempoh percubaan dan dua (2) pegawai telah ditamatkan perkhidmatan

Aktiviti10

 

Aktiviti10

 

Aktiviti10