Januari 2014 - Aktiviti 45

  • Mesyuarat Suruhanjaya Bil.4 bagi Tahun 2014

    Mesyuarat Suruhanjaya Bil. 4/2014 telah membincangkan dan meluluskan pelantikan seramai 803 orang dan seramai 408 orang pegawai telah diberi pengesahan dalam perkhidmatan dan pemberian taraf berpencen.Manakala, 15 orang pegawai telah diberi pelanjutan tempoh percubaan. Selain itu suruhanjaya juga telah membincangkan dan mempertimbangkan empat (4) kertas tindakan tatatertib, dua (2) kertas Lembaga Rayuan Kenaikan Pangkat dan sembilan (9) kertas Lembaga Rayuan Tatatertib

Aktiviti45

 

Aktiviti45

 

Aktiviti45