Jun 2015 - Aktiviti 1

  • Mesyuarat Suruhanjaya Bil. 20 Tahun 2015

    Mesyuarat Suruhanjaya Bil. 20/2015 telah membincangkan dan meluluskan pelantikan seramai 269 orang dan seramai 1,107 orang pegawai telah diberi pengesahan dalam perkhidmatan dan pemberian taraf berpencen. Manakala, empat (4) orang pegawai telah diberi pelanjutan tempoh percubaan percubaan. Selain itu suruhanjaya juga telah membincangkan dan mempertimbangkan tiga (3) kertas tindakan tatatertib dan dua belas (12) kertas Lembaga Rayuan Tatatertib.

Aktiviti28

 

Aktiviti28