Disember 2013 - Aktiviti 16

  • Mesyuarat Suruhanjaya Bil 43/2013  
       
    Mesyuarat Suruhanjaya Bil. 43/2013 telah membincangkan dan mempertimbangkan dua (2) kertas tindakan tatatertib, 12 kertas Lembaga Rayuan Tatatertib. Selain itu, Suruhanjaya turut meluluskan pelantikan seramai 2,257 orang dan seramai 866 orang pegawai telah diberi pengesahan dalam perkhidmatan dan pemberian taraf berpencen. Manakala, 8 orang pegawai telah diberi pelanjutan tempoh percubaan dan 2 pegawai telah ditamatkan perkhidmatan.
Aktiviti 16

Aktiviti 16

Aktiviti 16