November 2015 - Aktiviti 7

  • Mesyuarat Suruhanjaya Bil. 39 Tahun 2015

    Mesyuarat Suruhanjaya Bil. 39/2015 telah membincangkan dan meluluskan pelantikan seramai 1,236 orang dan seramai 2,622 orang pegawai telah diberi pengesahan dalam perkhidmatan dan pemberian taraf berpencen. Manakala, tiga belas (13) orang pegawai telah diberi pelanjutan tempoh percubaan dan dua (2) orang telah ditamatkan perkhidmatan. Selain itu Suruhanjaya juga telah membincangkan dan mempertimbangkan satu (1) kertas Tatatertib, enam (6) kertas Lembaga RayuanKenaikan Pangkat dan lima (5) kertas Lembaga Rayuan Tatatertib.

Aktiviti7_1

 

Aktiviti7_2

 

Aktiviti7_3