Mac 2016 - Aktiviti 4

  • Mesyuarat Suruhanjaya Bil. 9 Tahun 2016

    Mesyuarat Suruhanjaya Bil. 9/2016 telah membincangkan dan meluluskan pelantikan seramai 286 orang. Manakala, dua belas (12) orang pegawai telah diberi pelanjutan tempoh percubaan. Selain itu Suruhanjaya juga telah membincangkan dan mempertimbangkan dua (2) kertas Lembaga Rayuan Kenaikan Pangkat dan sepuluh (10) kertas Lembaga Rayuan Tatatertib.

Aktiviti4_1

 

Aktiviti4_2

 

Aktiviti4_3