Jun 2017 - Aktiviti 4

  • Mesyuarat Suruhanjaya Bil. 17 Tahun 2017

    Mesyuarat Suruhanjaya Bil. 17/2017 telah membincangkan dan meluluskan pelantikan seramai 654 orang dan seramai 1,941 orang pegawai telah diberi pengesahan dalam perkhidmatan dan pemberian taraf berpencen. Manakala, 21 orang pegawai telah diberi pelanjutan tempoh percubaan dan seorang (1) orang pegawai telah ditamatkan perkhidmatan. Selain itu Suruhanjaya juga telah membincangkan dan mempertimbangkan tiga (3) kertas Lembaga Rayuan Kenaikan Pangkat dan 13 kertas Lembaga Rayuan Tatatertib.

Aktiviti4_1

 

Aktiviti4_2

 

Aktiviti4_3