Ogos 2013 - Aktiviti 3

  • Mesyuarat Suruhanjaya Bil 30/2013

    Mesyuarat Suruhanjaya Bil. 30/2013 telah membincangkan dan mempertimbangkan dua (2) kertas tindakan tatatertib dansembilan (9) Kertas Lembaga Rayuan Tatatertib dan satu (1) Kertas Lembaga Rayuan Kenaikan Pangkat. Selain itu, Suruhanjaya turut meluluskan pelantikan seramai 2,141 orang dan seramai 895 orang pegawai telah diberi pengesahan dalam perkhidmatan dan pemberian taraf berpencen. Manakala, 24 orang pegawai telah diberi pelanjutan tempoh percubaan dan tujuh (7) pegawai telah ditamatkan perkhidmatan.

Aktiviti3

 

Aktiviti3

 

Aktiviti3