Ogos 2017 - Aktiviti 2

  • Mesyuarat Suruhanjaya Bil. 22 Tahun 2017

    Mesyuarat Suruhanjaya Bil. 22/2017 telah membincangkan dan meluluskan pelantikan seramai 113 orang dan seramai 1,220 orang pegawai telah diberi pengesahan dalam perkhidmatan dan pemberian taraf berpencen. - Manakala, 17 orang pegawai telah diberi pelanjutan tempoh percubaan dan empat (4) orang pegawai telah ditamatkan perkhidmatan. - Selain itu Suruhanjaya juga telah membincangkan dan mempertimbangkan satu (1) kertas Lembaga Rayuan Kenaikan Pangkat dan 12 kertas Lembaga Rayuan Tatatertib.

Aktiviti2_1

 

Aktiviti2_2

 

Aktiviti2_3