Disember 2016 - Aktiviti 5

  • Mesyuarat Suruhanjaya Bil. 40 Tahun 2016

    Mesyuarat Suruhanjaya Bil. 40/2016 telah membincangkan dan meluluskan pelantikan seramai 3,164 orang dan seramai 1,087 orang pegawai telah diberi pengesahan dalam perkhidmatan dan pemberian taraf berpencen. Manakala, Sembilan (9) orang pegawai telah diberi pelanjutan tempoh percubaan dan seorang (1) orang pegawai telah ditamatkan perkhidmatan. Selain itu Suruhanjaya juga telah membincangkan dan mempertimbangkan dua (2) kertas Lembaga Rayuan Kenaikan Pangkat dan 14 kertas Lembaga Rayuan Tatatertib.

Aktiviti5_1

 

Aktiviti5_2

 

Aktiviti5_3