Ogos 2019 - Aktiviti 6

  • Mesyuarat Suruhanjaya Bil.26 Tahun 2019 dan Mesyuarat Khas Bil.3 Tahun 2019

    Mesyuarat Suruhanjaya Bil.26 Tahun 2019 dan Mesyuarat Khas Bil.3 Tahun 2019 telah diadakan pada 26 hingga 27 Ogos 2019 bertempat di Pejabat Setiausaha Persekutuan Negeri Sabah. Mesyuarat ini telah dipengerusikan oleh YBhg. Tan Sri Zainal Rahim Bin Seman, Pengerusi SPA dan dihadiri oleh Ahli-Ahli Suruhanjaya serta barisan pengurusan atasan SPA. Tujuan mesyuarat ini diadakan bagi melihat semula pelaksanaan dasar-dasar sedia ada di bawah SPA, membincangkan penambahbaikan dalam pelaksanaan strategi SPA serta berkongsi pandangan dalam memacu hala tuju SPA. YBrs. Tuan Zohari Bin Said, Setiausaha SPA, turut mengambil peluang melawat Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia (SPA) Cawangan Sabah dan diiringi oleh YBrs. Tuan Haji Ikhbal Hanam bin Mukras, TSU(S), YBrs. Tuan Haji Ghazali bin Hizam, TSU(R) serta Puan Ervinah Kebahi @ Syafarina Binti Ibrahim, Setiausaha Bahagian SPA Cawangan Sabah. Selain itu, pihak urusetia Bahagian Urusetia Mesyuarat SPA turut membuat kejutan dengan menyediakan kek untuk YBhg. Tan Sri sempena hari lahir beliau pada 24 Ogos 2019 lalu.

Aktiviti6_1

 

Aktiviti6_2

 

Aktiviti6_3

 

Aktiviti6_4

 

Aktiviti6_5

 

Aktiviti6_6

 

Aktiviti6_7

 

Aktiviti6_8

 

Aktiviti6_9

 

Aktiviti6_10

 

Aktiviti6_11

 

Aktiviti6_12

 

Aktiviti6_13