April 2013 - Aktiviti 1

  • MESYUARAT SURUHANJAYA BIL. 12 BAGI TAHUN 2013


    Mesyuarat Suruhanjaya Bil. 12/2013 telah membincangkan dan mempertimbangkan dua (2) Kertas Tindakan Tatatertib, 25 Kertas Lembaga Rayuan Tatatertib dan lapan (8) kertas Lembaga Rayuan Kenaikan Pangkat. Selain itu, Suruhanjaya turut meluluskan pelantikan seramai 2,291 orang dan seramai 1,128 orang pegawai telah diberi pengesahan dalam perkhidmatan dan pemberian taraf berpencen. Manakala, 28 orang pegawai telah diberi pelanjutan tempoh percubaan dan seramai empat (4) orang pegawai telah ditamatkan perkhidmatan.

Aktiviti1

Aktiviti1

Aktiviti1