Julai 2014 - Aktiviti 20

  • Mesyuarat Suruhanjaya Bil. 25 Bagi Tahun 2014

    Mesyuarat Suruhanjaya Bil. 25/2014 telah membincangkan dan meluluskan pelantikan seramai 821 orang dan seramai 897 orang pegawai telah diberi pengesahan dalam perkhidmatan dan pemberian taraf berpencen. Manakala, lima (5) orang pegawai telah diberi pelanjutan tempoh percubaan dan tiga (3) telah ditamatkan perkhidmatan.Selain itu suruhanjaya juga telah membincangkan dan mempertimbangkan satu (1) kertas tindakan tatatertib, empat (4) kertas Lembaga Rayuan Kenaikan Pangkat dan sembilan (9) kertas Lembaga Rayuan Tatatertib.

Aktiviti20

 

Aktiviti20

 

Aktiviti20