Mei 2015 - Aktiviti 5

  • MESYUARAT SURUHANJAYA BIL. 17 BAGI TAHUN 2015

    Mesyuarat Suruhanjaya Bil. 17/2015 telah membincangkan dan meluluskan pelantikan seramai 263 orang dan seramai 1,491 orang pegawai telah diberi pengesahan dalam perkhidmatan dan pemberian taraf berpencen. Manakala, lima (5) orang pegawai telah diberi pelanjutan tempoh percubaan percubaan dan tiga (3) telah ditamatkan perkhidmatan. Selain itu suruhanjaya juga telah membincangkan dan mempertimbangkan tiga (3) kertas tindakan tatatertib, dua (2) kertas Lembaga Rayuan Kenaikan Pangkat dan sembilan (9) kertas Lembaga Rayuan Tatatertib. ---- MediaSPA

Aktiviti5

 

Aktiviti5