Jun 2014 - Aktiviti 44

  • MESYUARAT SURUHANJAYA BIL. 23 BAGI TAHUN 2014

    Mesyuarat Suruhanjaya Bil. 23/2014 telah membincangkan dan meluluskan pelantikan seramai 614 orang dan seramai 804 orang pegawai telah diberi pengesahan dalam perkhidmatan dan pemberian taraf berpencen. Manakala, 8 orang pegawai telah diberi pelanjutan tempoh percubaan. Selain itu suruhanjaya juga telah membincangkan dan mempertimbangkan dua (2) kertas tindakan tatatertib, dua (2) kertas Lembaga Rayuan Kenaikan Pangkat dan enam (6) kertas Lembaga Rayuan Tatatertib.

Aktiviti43

 

Aktiviti43

 

Aktiviti43